Akcja Lato 2020

Organizatorem AKCJI LATO jest Dom Kultury w Łapach.
Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, klas 1-7 Szkoły Podstawowej.

plakat akcji lato z domem kultury

Zobacz oficjalną stronę AKCJI LATO 2020

Uczestnictwo jest gwarantowane po dokonaniu opłaty w wysokości 30 zł w kasie Domu Kultury w Łapach, wypełnieniu i podpisaniu przez opiekuna:

  • Karty kwalifikacyjnej uczestnika
  • Oświadczeniu opiekuna prawnego dotyczące świadomości ryzyka,
  • Ankiety epidemiologicznej,

w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

 W przypadku braku opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników a zapisane zostaje kolejne dziecko z listy rezerwowej.

Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje limit 12 miejsc na jeden turnus, decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach Domu Kultury w godzinach od 10:00 do 14:00., oprócz wycieczek.

terminy Akcji Lato:

I turnus: 6-10.07.2020
II turnus: 13-17.07.2020
III turnus: 3-07.08.2020
IV turnus: 10-14.08.2020

Zapisy wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://dklapy.pl/akcje/ w zakładce  FORMULARZ

Zapisy na turnusy:
I turnus odbędą się 23 czerwca 2020 o godz. 9.00
II turnus odbędą się 23 czerwca 2020 o godz. 12.00
III turnus odbędą się 14 lipca 2020 o godz. 9.00
IV turnus odbędą się 14 lipca 2020 o godz. 12.00