Baje, bajki, bajeczki

baje bajki Protokół posiedzenia jury 25.Małego Konkursu Recytatorskiego
"Baje, Bajki, Bajeczki…"

eliminacje rejonowe w Łapach

Jury w składzie:

 

 •  Adam Karasiewicz – przewodniczący
 •  Radosław Zaręba – członek
 •  Dariusz Gumowski – członek
 •  

w dniu 26 kwietnia 2012 r., po przesłuchaniu 29 wykonawców postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii klas I-III

 • I miejsce – Sandra Igbal
 • II miejsce – Sylwester Łupiński

równorzędne:

 • III miejsce – Julia Krajewska
 • III miejsce – Julia Mikołajuk

oraz wyróżnienia:

 • Łucja Idźkowska
 • Aleksandra Łapińska

w kategorii klas IV-VI

równorzędne:

 • I miejsce – Gabriela Dargiewicz
 • I miejsce – Gabriela Czyżewska

równorzędne:

 • II miejsce – Aleksandra Roszkowska
 • II miejsce – Aleksandra Sołowiej
 • II miejsce – Maciej Jabłonowski

równorzędne:

 • III miejsce – Kamila Dunaj
 • III miejsce – Anna Kozub
 • III miejsce – Emilja Oleksiewicz
 • III miejsce – Mateusz Łupiński

na tym protokół zakończono.

Gratulujemy. Dom Kultury, dn. 26.04.2012 r.