Bezpieczne ferie

bezpieczna wodaBezpieczna woda

Tradycyjnie w okresie ferii zimowych w WDK w Płonce Kościelnej odbyło się spotkanie z Policją.

Spotkanie miało na celu pouczenie dzieci i młodzieży, co do spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych ph. „Bezpieczna Woda”