Dla Niepodległej. Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Hugona Kołłątaja w Uhowie.

Udział pocztu sztandarowego i przedstawicieli szkoły w lokalnych obchodach uroczystości państwowych i świąt narodowych oraz uroczystościach szkolnych.

11 dzień każdego miesiąca – od lutego do listopada 2018 -udział w Nowennie dla Niepodległej

03. 2018 – Żołnierze wyklęci – udział w gminnych obchodach

3. 05. 2018- Święto Konstytucji 3 Maja -akademia – występy w szkole i kościele parafialnym

04. – 05. 2018  „Noc z historią”

a) „Szlakiem historii” –turniej wiedzy historycznej, w tym historii szkoły,

b) zabawy dawniej i dziś – warsztaty,

c) gra planszowa „Kocham Cię, Polsko”

22. 06. 2018 – zakończenie roku szkolnego 2017/2018 – akademia

1. 09. 2018 – Rocznica wybuchu II wojny światowej

3. 09. 2018 – uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019
– akademia

12. 10.2018 – Dzień Edukacji Narodowej – akademia szkolna

09.11.2018 – Upamiętnienie setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości poprzez wykonanie gazetek/kącików tematycznych w każdej pracowni i świetlicy szkolnej – „Kącik Polaka”

11. 11. 2018 – Narodowe Święto Niepodległości – akademia – występy w szkole i kościele parafialnym

11.2018 Historia daleka i bliska” – quiz niepodległościowy