Dla Niepodległej. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej

Plan działań w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej w  roku 2018 w celu krzewienia postaw patriotycznych i obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości

udział pocztu sztandarowego w gminnych obchodach rocznic narodowych

przygotowywanie uroczystego apelu z okazji rocznicy odzyskania niepodległości

zorganizowanie uroczystości – Dzień Patrona szkoły

udział w konkursie „W barwach biało – czerwonych”  organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku

prezentacja w formie wystawy Wybitnych Polaków

udział w konkursie plastyczno – historycznym na plakat „100 – lecie Odzyskania Niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie” (kl. VI-VII)

zorganizowanie konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej

”Moja ojczyzna”- konkurs poetycki dla uczniów SP i Gimnazjum

projekt “Filmoteka młodego patrioty”

zorganizowanie przedstawienia patriotycznego z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja

przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych (kl. I-III)

udział w zawodach- biegi przełajowe z okazji “Święta Niepodległości”

konkurs plastyczny “W polskim żyję kraju” (kl. I-III) współpraca z Biblioteką Publiczną w Płonce Kościelnej

quiz “Co wiem o mojej ojczyźnie?” (kl. VII-VIII, III gimnazjum) współpraca z Biblioteką Publiczną w Płonce Kościelnej

konkurs na prezentację “Jak Polska walczyła o niepodległość?” (kl.IV-VI) współpraca z Biblioteką Publiczną w Płonce Kościelnej

konkurs plastyczny “Polska moja Ojczyzna”

“Znam polskie legendy”-  projekt edukacyjny zakończony quizem dla dzieci

“Ku niepodległej” – opowieść o tym, jak bohaterowie walczyli o wolność, honor
i ojczyznę – pokaz grupy rekonstrukcyjnej (kl. I-VII, II-IIIgimn)

“Znam polskie pieśni patriotyczne” – projekt na lekcje muzyki i apele

“Wspomnienia moich rodziców i dziadków – dziennik  wpisów – wydarzenia  z przeszłości” – wykonanie kroniki