Dostawa artykułów artystycznych i biurowych. Zapytanie ofertowe 2020.1

Dostawa artykułów artystycznych i biurowych. Zapytanie ofertowe 2020.1. PDF

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego. Dostawa artykułów artystycznych i biurowych 2020.1 [PDF]

Zamawiający:

Dom Kultury z siedzibą w Łapach, ul. Matejki 19, NIP 966-05-73-936, zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:

Dostawa zestawów artykułów artystycznych i biurowych oraz sprzętu związanego z komputerami, tonerów i tuszu.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

  • 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
  • 37000000-8 – instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne,
  • 30230000-0 – sprzęt związany z komputerami,
  • 30125110-5 – toner do drukarek laserowych / faksów,
  • 30125120-8 – toner do fotokopiarek
  • 22600000-6 – tusz

Opis zamówienia:

Zestawy artykułów artystycznych i biurowych wraz z dostawą do pracowni Domu Kultury w Łapach miejsce dostawy ul. Matejki 19, 18-100 Łapy, wg załącznika nr 1: Dostawa artykułów artystycznych i biurowych. Zapytanie ofertowe 2020.1. PDF