Dostawa artykułów artystycznych i biurowych. Zapytanie ofertowe 2022.1

Dostawa artykułów artystycznych i biurowych. Zapytanie ofertowe 2022.1. PDF

Dom Kultury z siedzibą w Łapach, ul. Główna 8, NIP 966-05-73-936,
zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:

Dostawa zestawów artykułów artystycznych i biurowych oraz sprzętu związanego z komputerami, tonerów i tuszu.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,

37000000-8 – instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne,

30230000-0 – sprzęt związany z komputerami,

30125110-5 – toner do drukarek laserowych / faksów,

30125120-8 – toner do fotokopiarek

22600000-6 – tusz

Opis zamówienia:

Zestawy artykułów artystycznych i biurowych wraz z dostawą do pracowni Domu Kultury
w Łapach miejsce dostawy ul. Główna 8, 18-100 Łapy, wg załącznika nr 1:

  1. plan-zamowien-biuro-2022.5.pdf

  2. plan-zamowien-artystyczne-2022.5.pdf

Termin realizacji: do 22 kwietnia 2022 r

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena