Dostawa pelletu, zaproszenie do złożenia oferty 2020.2

Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia oferty na dostawę pelletu Kod CPV 09111400-4, oraz konserwacji kotłów KLIMOSZ polegającą na czyszczeniu kotłów i przewodów dymowych łączących z kominem (CZOPUCH) raz w miesiącu oraz wymianą uszczelek i czujnika temperatury na podajniku w miarę potrzeb.

Specyfikacja:

  1. Dostawa pelletu z drzewa liściastego w ilości 26 ton do wiejskich placówek Domu Kultury w Łapach:

  • Uhowo 10 ton,

  • Płonka Kościelna 8 ton,

  • Łapy-Szołajdy 8 ton

z transportem i rozładunkiem w miejscu oferenta w okresie luty – grudzień 2020 r.

  1. długość do 40 mm, średnica do 8 mm,

  2. wartość opałowa od 19 000 kJ/kg,

  3. wilgotność max. 10 %,

  4. zawartość popiołu do 1,5 %,

  5. opakowanie jednostkowe od 15 – 20 kg.

Dostawy towaru będą realizowane partiami do w/w placówek na pisemne lub telefoniczne zamówienie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od złożenia takiego zamówienia. Oferent musi wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania czynności przy w/w kotłach grzewczych. Dalej »

📎Zaproszenie do złożenia oferty.PDF

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego 2020.2 dostarczenie pelletu [PDF]