Dostawa pelletu

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pelletu Kod CPV 09111400-4.

Dostawa pelletu z drzewa liściastego w ilości 30 ton do wiejskich placówek Domu Kultury w Łapach:
Uhowo 14 ton,
Płonka Kościelna 8 ton,
Łapy-Szołajdy 8 ton
z transportem i rozładunkiem w miejscu oferenta w okresie styczeń – grudzień 2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty.PDF

Łapy 29.12.2015. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę pelletu do wiejskich placówek kulturalnych na terenie gminy Łapy wybrano ofertę firmy Ranbi.
Kryterium wyboru najniższa cena.

2015-rozstrzygniecie-pellet. PDF