Dożynki w Bokinach

fot: dklapy.pl

5 września 2010. Dożynki  z Produktem Lokalnym w Bokinach

 

[FOTORELACJA]

wystawy:

  • WIEŃCE DOŻYNKOWE
  • STOISKA PROMOCYJNE SOŁECTW
  •  NAJLEPSZY PRODUKT LOKALNY

ramowy program:

godzina 12.00 – Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bokinach
– uroczysta Msza Święta z udziałem reprezentacji sołectw z terenu gminy Łapy
* składanie wieńców, ofiarowanie chleba

godzina 13.00 – Korowód Dożynkowy z kościoła na boisko szkolne w Bokinach, powitanie gości przez starostę i starościnę

godzina 13.10 – oficjalne otwarcie Dożynek
– część artystyczna: prezentacja konkursowa grup wieńcowych z poszczególnych sołectw, występy zespołów śpiewaczych: „Płonkowianie", „Uhowianki", ..Łupinianki". gry i zabawy dla dzieci, ogłoszenie wyników konkursów:
Wieńców Dożynkowych. Najlepsze Stoisko Promocyjne. Najlepszy Produkt Lokalny. Inscenizacja Dożynkowa w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Bokinach, występ Orkiestry Dętej, koncerty zespołów muzycznych:
„Rybcie znad Biebrzy"

zabawa z zespołem „Arkadia"
gwiazda wieczoru zespół: RZEPCZYNO

zapraszają: Dom Kultury w Łapach, Urząd Miejski w Łapach, Świetlica Wiejska w Bokinach, Rada Sołecka w Bokinach, Szkoła Podstawowa w Bokinach, Koło Gospodyń Wiejskich w Bokinach.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ześrodków Uni Europejskiej w ramach osi 4 Leader.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministrstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

fot: dklapy.pl fot: dklapy.pl fot: dklapy.pl fot: dklapy.pl