Drzewka bożonarodzeniowe

warsztaty ozdób bokiny W Świetlicy Wiejskiej w Bokinach odbyły się warsztaty ozdób i drzewek bożonarodzeniewych, w których uczestniczyli mieszkańcy dzieci, młodzież i dorośli.

Uwieńczeniem dwutygodniowej pracy było otwarcie wystawy podczas spotkania opłatkowego dn.18 grudnia 2011 r. na które przybyli: z-ca burmistrza, ksiądz proboszcz, sołtys, sponsorzy, Rada Sołecka oraz członkowie Koła Gospodyń.

W atmosferze Świąt Bożego Narodzenia po odczytaniu ewangelii i przełamaniu się opłatkiem można było skosztować tradycyjnych potraw wigilijnych przygotowanych przez Koło Gospodyń.