Eliminacje miejskie PIKtoGramów

Dom Kultury w Łapach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w eliminacjach kwalifikujących do  PIKtoGRAmów.

29 marca 2022 r

Zgłoszenia do 25 marca 2022 r., na adres: a.karasiewicz@dklapy.pl

plakat piktogramy

„PIKtoGRAmy” są kontynuacją teatralnych działań projektowych i Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” z ubiegłego roku. Tegoroczna edycja II Wojewódzkiego Przeglądu Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy” planowana jest na 4-8 kwietnia 2022 r. i odbędzie się w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku (Spodki).

Przegląd ma na celu inspirację dzieci i młodzieży do rozwijania zainteresowań artystycznych, wrażliwości estetycznej i twórczej współpracy przez recytację, śpiew i działania teatralne. Adresujemy go do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i średnich z województwa podlaskiego. Czytaj więcej: https://pikpodlaskie.pl/ii-wojewodzki-przeglad-niezawodowej-tworczosci-teatralnej-piktogramy/