Informacja

dk łapyGłowna księgowa Domu Kultury

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy: głównego księgowego w Domu Kultury w Łapach.

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani KATARZYNA ŁAPIŃSKA

UZASADNIENIE PDF