Jak Fundusze Europejskie zmieniły Twoją okolicę?

Lubisz malować, rysować albo wyklejać? Jeśli tak to ten konkurs jest dla Ciebie!

Pokaż nam, jak Fundusze Europejskie zmieniły Twoją okolicę?
Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci w wieku do 10 lat oraz dzieci i młodzieży od 11 do 15 lat

Czekamy na Twoją pracę do 22 listopada 2020 r.

Zobacz tutaj REGULAMIN konkursu.

Zobacz tutaj Formularz zgłoszenia.

Strona oficjalna konkursu: https://rpo.wrotapodlasia.pl/konkurs

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej przykłady zmian, które nastąpiły w województwie podlaskim dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich, w szczególności projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „RPOWP 2014-2020”.

Celem konkursu jest:

a) przekazanie ogółowi społeczeństwa informacji na temat efektów wdrażania RPOWP,
b) wypromowanie pozytywnego wizerunku RPOWP, jako programu służącego rozwojowi województwa podlaskiego,
c) skierowanie uwagi mieszkańców regionu na zmiany, jakie następują w województwie podlaskim dzięki funduszom europejskim, w tym RPOWP 2014-2020,
d) rozwijanie kreatywności i aktywności, pobudzanie zainteresowania mieszkańców regionu sprawami rozwoju województwa podlaskiego.

Zmiany Lubisz malować, rysować albo wyklejać? Jeśli tak to ten konkurs jest dla Ciebie!