Jarmark Wielkanocny w Łapach

Organizatorem Jarmarku jest Dom Kultury w Łapach.

FOTORELACJA z imprezy tutaj: https://dklapy.pl/fotoreportaze/1-jarmark-wielkanocny/

Jarmark odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2022 r. w godzinach 11:00 – 17:00 w Łapach na Placu Niepodległości.

Na Jarmarku eksponowane będą stoiska producentów żywności tradycyjnej, regionalnej, lokalnej, zielarstwa, produktów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii, a także rękodzieła artystycznego i wytworów rzemiosła.

W Jarmarku – w charakterze Wystawcy – mogą brać udział osoby prowadzące działalność gospodarczą, firmy oraz osoby stowarzyszone, zrzeszone, producenci wyrobów wytwarzanych na małą skalę itp.

Warunkiem udziału Wystawcy jest zgłoszenie od dnia 21.03.2022 do 06.04.2022 r. do Domu Kultury chęci uczestnictwa w Jarmarku, uzyskanie akceptacji przez organizatora udziału Wystawcy, pisemne potwierdzenie Wystawcy o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz oświadczenie o bezwzględnym zobowiązaniu się do przestrzegania Regulaminu.