Język hiszpański w Płonce

w Płonce Kościelnej w każdy piątek odbywają  się zajęcia z języka hiszpańskiegoZajęcia z języka hiszpańskiego

W Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej w każdy piątek odbywają  się zajęcia z języka hiszpańskiego. Nasz zaprzyjaźniony gość z kraju  Pablo Andreae uczy swojego ojczystego języka.

Podczas zajęć  stosowane są różne formy i metody pracy: praca indywidualna, praca w parach i praca w grupie. Język obcy jest obecnie niezbędny do porozumiewania się za granicą.

Współorganizatorem zajęć jest Biblioteka Publiczna w Płonce Kościelnej.

Za pomoc w organizacji zajęć serdecznie dziękuję pani Katarzynie Kulwickiej