Kartka zakochanych

Zapraszamy dzieci młodzież do udziału w konkursie plastycznym ph. Karta Walentynkowa z życzeniami.

Na prace czekamy do 8 lutego 2016 r. w WDK lub Filii Biblioteki w Płonce Kościelnej. 2016-walentynki-p

REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU

Uczczenie Dnia Święta Zakochanych.
Pamięć o św. Walentym
Inspirowanie twórczości plastycznej
Kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć w języku  polskim.
Odkrywanie talentów literackich i plastycznych
Integracja z elementami kultury światowej.

ZASADY UCZESTNICTWA

1.Organizatorem konkursu jest WDK I Biblioteka Publiczna w Płonce Kościelnej
2. Podmiotem konkursu jest wykonanie karty walentynkowej dowolną techniką z dowolnych materiałów.
3. Praca powinna zawierać krótki literacki tekst (w języku polskim) dotyczący wyrażania uczuć.
4.Każdy uczestnik konkursu powinien pracę wykonać samodzielnie.
5.W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież,
I kategoria klasa 0-3
II kategoria klasa 4-6
III kategoria klasa 1-3 gim

TERMINY

Prace ( imię, nazwisko, wiek, adres, nr. telefonu dołączone do pracy) należy składać do 8.02.2016 w WDK I Bibliotece Publicznej w Płonce Kościelnej .

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.02.2016 roku. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczania nagród.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Oceniane będą: pomysł, estetyka wykonania i kolorystyka
Wykonane prace przechodzą na własność organizatora.