Konkurs. Kreacja dla ziemi

Dom Kultury w Łapach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie.

Zadaniem jest przygotowanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego, promującego selektywną zbiórkę odpadów.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę – strój. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. Strój powinien być wykonany z materiałów całkowicie podlegających recyklingowi (np. puszki, papier, folia, butelki plastikowe, korki itp.)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie zdjęcia lub krótkiego nagrania video na którym dziecko prezentuje wykonany przez siebie strój. Forma prezentacji jest dowolna – może to być zdjęcie lub nagranie (np. przejście w stylu pokazu mody bądź taniec).

Wymagane jest dołączenie do zdjęcia lub nagrania wypełnionej Karty Zgłoszenia.

Zdjęcie lub nagranie dziecka w wykonanym przez niego stroju należy wysłać na adres mailowy: e.lapinska@dklapy.pl

Konkurs kreacja dla ziemi, przygotowanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego, selektywna zbiórka
odpadów