Konkurs plastyczny „Boże Narodzenie” w moim domu

Dom Kultury i Klub Sportowy Minotaur zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Boże Narodzenie w moim domu”

Cele konkursu:
– kultywowanie tradycji i i zwyczajów bożonarodzeniowych,
– pobudzanie twórczej aktywności dzieci i rodziców,
– propagowanie kreatywnych form spędzania wolnego czasu
– rozwijanie umiejętności plastycznych i rozwijanie wrażliwości na sztukę.

Tematyka konkursu
Tematem konkursu jest Boże Narodzenie. Zachęcamy uczestników do przedstawienia tradycji i
zwyczajów,jakie kultywowane są w ich domach w związku z tymi świętami.
Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do dzięci i młodzieży. Prace będą ocenianę w następujących kategoriach
wiekowych:
I. Przedszkola
II. Uczniowie klas 1-3
III. Uczniowie klas 4-8

Więcej informacji i karta zgłoszenia do pobrania niżej: