Konkurs plastyczny Dolina Narwi

Regulamin

1. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne szerzące wśród dzieci i młodzieży  zainteresowanie rodzimym krajobrazem, ukazujące  różnorodność narwiańskiej  przyrody i kultury.

2. Celem konkursu jest pielęgnowanie pozytywnego stosunku do otaczającego środowiska,  inspirowanie do głębszego kontaktu z przyrodą i kulturą.

3. Warunki uczestnictwa:

 •  – konkurs skierowany jest do dzieci szkół podstawowych oraz
  młodzieży szkół gimnazjalnych
 •  –  format prac A4 lub A3 – technika dowolna: (*uwaga: prace z naklejonymi elementami  roślinnymi  nie będą oceniane),
 • – prace zostaną ocenione w trzech kategoriach :
 1. kl. I-III
 2. kl. IV-VI
 3. szkoły gimnazjalne
 • –  każda szkoła podstawowa organizuje eliminacje środowiskowe i
  typuje max. 10 najlepszych prac w każdej kategorii, – gimnazja typują max. 20 prac,
 • – pracę wykonuje jedna osoba, wykluczone są prace zbiorowe.

4. Prace należy dostarczyć do Domu Kultury w Łapach ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy  do dnia 16 listopada 2016 r.

5. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy  odbędzie się dnia  23 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie podczas  uroczystości  z okazji 20-lecia Galerii Narwiańskiej.

6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

7. Wyróżnione i nagrodzone prace pozostaną na własność organizatora.