KONKURS PLASTYCZNY “HEJ SOBÓTKA – CZYLI JAK TO DAWNIEJ WYGLĄDAŁO?”

Wiejski Dom Kultury w Uhowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży. 

“HEJ SOBÓTKA – CZYLI JAK TO DAWNIEJ WYGLĄDAŁO?”

Tematem konkursu jest obrzęd Nocy Świętojańskiej – historyczno – kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna obrzędu, ukazania jego form i zjawisk. Pokazanie różnych historii i tradycji przynależnych regionowi.

Proszę zapoznać się z REGULAMINEM i wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ:

Regulamin konkursu plastycznego Hej Sobótka – Czyli jak to dawniej wyglądało?

Warunki konkursu: Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku 7 – 15 lat. Prace oceniane będą w kategoriach: A: 7 – 10 lat, B: 11 – 15 lat. Charakter konkursu indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Nadesłana praca musi być przygotowana specjalnie na konkurs, wcześniej niepublikowana. Technika wykonania prac – malarstwo , pastel i inne płaskie techniki barwne. Format prac – A3 (297mm x 420 mm). Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelnie podpisana: imię i nazwisko autora, wiek.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do organizatora konkursu: Wiejski Dom Kultury w Uhowie, 18-100 Łapy, Kościelna 42, Tel. 533 336 192, uhowo@dklapy.pl.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej: https://dklapy.pl/pracownia/uhowo/ oraz profilu FB https://www.facebook.com/wdk.uhowo/.

Termin nadsyłania prac – 24 czerwca 2020 r.

Uwagi: Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną dnia 27 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie: https://dklapy.pl/pracownia/uhowo/ oraz profilu FB https://www.facebook.com/wdk.uhowo/.

Pula nagród rzeczowych wynosi 500 zł.