Konkurs wianków sobótkowych 2011

konkurs wianków Wianki należy dostarczyć do 18 czerwca do godziny 19-tej na plażę w Uhowi.
Rozstrzygnięcie konkursu około godziny 20-tej.