Kowalstwo. Marek Kozak

kowalstwo marek kozak Wernisaż, 14 lutego 2013 roku  Mała Galeria Domu Kultury, godzina 18:00

Marek Kozak urodził się w 1957 r. w Simunach, gm. Juchnowiec, woj. podlaskie.

Kowalstwem zajmuje się od 1998 roku.

Pracował w zespole kowalskim "Art. Ferrum" wraz z R. Muszyńskim i A. Sidzem, a od kilkunastu lat prowadzi własną kuźnię.

Kowalstwo stało się jego głównym zajęciem zawodowym i życiową pasją. Reprezentuje zawód praktycznie już zanikający, ponieważ w województwie podlaskim tę dziedzinę kontynuuje zaledwie kilku kowali.
Marek Kozak może pochwalić się różnorodnością swoich kutych wyrobów, z których większość opiera się na bogatych tradycjach podlaskiego kowalstwa.

"Prace Marka K. cechuje duże wyczucie materiału, formy i kompozycji.

"Kuje głównie na zamówienie kraty, bramy, balustrady i meble, świeczniki, róże wg powierzonych i własnych projektów. Od kilku lat wykonuje krzyże kowalskie nawiązujące do tradycyjnych wieńczących niegdyś drewniane przydrożne kapliczki oraz drobne tradycyjne sprzęty kute, używane w gospodarstwie domowym"  W. Kowalczuk z opinii etnografa

Tworząc przedmioty a także sprzęty gospodarstwa domowego adaptuje tradycyjne elementy zdobnicze do współczesnych form oraz odtwarza formy dawne, spotykane już najczęściej w kolekcjach muzealnych.

Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddziału Białostockiego.

W 2012 roku został stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury.
Projekt stypendialny jest kontynuacją jego wieloletniej pracy i ma na celu przypomnienie, podtrzymanie oraz promowanie bogatych tradycji kowalstwa użytkowego i kultowego Podlasia. Wystawa podsumowująca stypendium prezentuje kolekcję ozdobnych przedmiotów ręcznie kutych z metalu, używanych w dawnym podlaskim budownictwie, wnętrzu wiejskiej chaty oraz przedmiotów kultu – krzyży.

  • 2000 – Wykonanie kraty do kościoła w Turośni Kościelnej wg projektu zamawiającego, we współpracy z R. Muszyńskim
  • 2001 – Wykonanie bramy do kościoła w Juchnowcu wg projektu zamawiającego, we współpracy z R. Muszyńskim
  • 2003 – Wykonanie ołtarza w kaplicy w Serpelicach wg projektu zamawiającego, we współpracy z R. Muszyńskim
  • 2003 – Wykonanie krzyża przydrożnego w Hołówkach wg projektu zamawiającego, we współpracy z R. Muszyńskim
  • 2004 – Udział w konkursie kowalskim w Juchnowcu (nagroda)
  • 2007 – Udział w międzynarodowym Plenerze Kowalskim w Zypliai na Litwie
  • 2012 – Udział w wystawie środowiskowej Oddziału STL w Białymstoku
  • 2012 – Ekspozycja stypendialna w Galerii Działu Sztuk Plastycznych w WOAK w Białymstoku

Prace autora prezentowane są na Targach Rzeźby, Kowalstwa i Tkaniny Dwuosnowowej w Białymstoku i imprezach promocyjnych organizowanych przez Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Kontakt Simuny 10, 16-061 Juchnowiec, tel. 857 196 448