Krok do kariery

Tutaj pobierz Regulamin konkursu Krok do kariery

Tutaj pobierz Kartę zgłoszenia  do konkursu

Postanowienia ogólne

1. Konkurs adresowany jest do uczestników z terenu województwa podlaskiego. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Łapach, współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

2. II Podlaski Przegląd Muzyczny został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego.

3. Udział w konkursie jest dobrowolny.

4. Zasady konkursu zawarte są w regulaminie konkursu dostępnym w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej: https://dklapy.pl/

5. Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie konkursu.

6. Termin i miejsce realizacji: 05.05.2023r. – 19.05.2023r., Dom Kultury w Łapach – Sala Widowiskowa.

7. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:
– I etap – przyjmowanie zgłoszeń i nagrań online w terminie do 05.05.2023r.
W dniu 12.05.2023 r. nastąpi ogłoszenie wyników I etapu konkursu (lista osób zakwalifikowanych do II etapu będzie ogłoszona na stronie https://dklapy.pl/)
– II etap – eliminacje konkursowe na żywo w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Łapach (ul. Główna 8, 18-100 Łapy) 19.05.2023 r., początek przesłuchań o godz. 9.00. Szczegółowy harmonogram prezentacji II etapu zostanie określony po ogłoszeniu wyników I etapu, na stronie FB Domu Kultury w Łapach oraz stronie https://dklapy.pl/ w dniu 18.05.2023r.
Nagrody zostaną wręczone po każdej kategorii. Nie przewidujemy końcowego Koncertu laureatów.

§2 Cele konkursu

1. Wspieranie zdolnych muzycznie instrumentalistów i wokalistów w mieście i regionie poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności,
2. Propagowanie polskiej kultury muzycznej w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. Wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich opiekunów, instruktorów i nauczycieli,
4. Promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,
5. Popularyzacja utworów dostosowanych do wieku wykonawców, ich walorów artystycznych i wychowawczych,
6. Wyłonienie utalentowanych osób oraz zachęcenie ich do dalszego doskonalenia umiejętności wokalnych, ogólnomuzycznych oraz gry na instrumentach,
7. Rozwijanie talentów estradowych i walka z tremą,
8. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

§3 Zasady uczestnictwa

1. Konkurs ma zasięg wojewódzki, podział na kategorie wygląda następująco:
a) Dyscyplina „WOKALIŚCI” utwory wokalne śpiewane a cappella lub z podkładem muzycznym; wokalno – instrumentalne grane na instrumencie muzycznym; dopuszczalny jest udział akompaniatora; maksymalny czas wykonania 4 min.
b) Dyscyplina „INSTRUMENTALIŚCI” (utwory grane wyłącznie na instrumencie muzycznym, bez dodatkowego podkładu muzycznego; maksymalny czas wykonania 4 min.)
Kategorie wiekowe:
1. 1 – 3 kl. szkoły podstawowe – soliści i instrumentaliści,
2. 4 – 8 kl. szkoły podstawowe – soliści i instrumentaliści,
3. Szkoły ponadpodstawowe i dorośli – soliści i instrumentaliści,
4. Zespoły wokalne dziecięce i młodzieżowe,
5. Zespoły wokalne dorosłe.
2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez uczestnika na adres krokdokariery@dklapy.pl do dnia 05.05.2023r.:
– wypełnione karty zgłoszenia uczestnika (załącznik nr 2),
– wypełnione zezwolenie na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr 3),
– nagranie utworu w formacie mp4, którego czas nie może przekroczyć 7 minut.
– pliki większe niż 10 MB, przesłać za pomocą stron pomocnych w wysyłaniu dużej wagi plików np. www.wetransfer.com; www.wyslijto.pl, opisane: pierwsza litera imienia.nazwisko np. a.kowalski.mp4
3. Organizator zastrzega sobie prawo pominięcia udziału w przesłuchaniach uczestnika, który przyśle nagranie w innym formacie.
4. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie bez palybacku (soliści: z akompaniamentem lub a cappella; instrumentaliści na dowolnym instrumencie – organizator udostępnia fortepian)
5. Piosenka powinna być w języku polskim i dostosowana do wieku wykonawcy. Prosimy o rozważny wybór tekstów piosenek wykonywanych przez najmłodszych (nie dot. instrumentów).
6. Dyskwalifikowani będą uczestnicy, wykonujący utwory, które zawierają teksty o przemocy, dyskryminacji rasowej, treści erotyczne. Uczestnicy przy wyborze sugerują się piosenkami popularnymi, nie zdając sobie sprawy z tego, że ich treści jednoznacznie promują kult ciała, nieczystość seksualną oraz agresję.
7. Zakwalifikowani do II etapu przesłuchań uczestnicy mają obowiązek stawić się na przesłuchania II etapu. Uczestnicy w II etapie, mogą wystąpić z utworem z I etapu lub zaśpiewać/zagrać inny. Wybór tego samego utworu nie będzie miał wpływu na ocenę jury. Zachęca się jednak do wyboru innego, co pozwoli na jeszcze wnikliwszą ocenę umiejętności wokalnych uczestnika konkursu.
8. W II etapie przesłuchań Organizator zapewnia nagłośnienie: mikrofon, możliwość odtworzenia podkładu muzycznego na sprzęcie nagłaśniającym oraz fortepian. Nie zapewniamy akompaniatora.

§4 Przebieg drugiego etapu konkursu

1. Drugi etap konkurs odbędzie się 19 maja 2023 r., początek przesłuchań przewidziany jest o godzinie 9:00.
2. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania podkładu na adres krokdokariery@dklapy.pl do dnia 16.05.2023r.
3. Przesłuchania drugiego etapu są otwarte dla publiczności.

§5 Ocena

1. Do rozstrzygnięcia przeglądu zostanie powołana przez organizatora Komisja Konkursowa, w skład której będą wchodzić trzy osoby:
a) z wykształceniem wyższym muzycznym;
b) czynne artystycznie w zakresie śpiewu, gry na instrumentach muzycznych, aranżacji, komponowania;
c) mające doświadczenie we współpracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny wykonawców w poszczególnych etapach i kategoriach, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) estetykę wykonania utworu,
b) czystość głosu i/lub gry na instrumencie muzycznym,
c) kreatywność i oryginalność wykonania aranżacji
d) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestnika, umiejętności wokalne,
e) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu utworu, interpretacja wybranego utworu.
3. Podstawą do sformułowania werdyktu jest ocenienie przez każdego członka jury utworów uczestników konkursu.
4. Komisja Konkursowa na podstawie ww. kryteriów wyłoni laureatów dokonując oceny w punktacji od 0-25 w każdej kategorii.

§6 Nagrody

1. Wśród finalistów biorących udział w każdej dyscyplinie zostaną przyznane nagrody pieniężne: za I, II i III miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
2. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas przeglądu.
3. Jury może zdecydować o innym podziale nagród. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
4. Nagrody należy odebrać w kasie Domu Kultury w Łapach (I piętro) bezpośrednio po przeglądzie. Należy pokwitować odbiór nagrody

§7 Sprawy organizacyjne

1. Akredytacja wynosi 30,00 zł od każdego uczestnika. Dotyczy to zarówno solistów, jak i zespołów. (Przykład: jeżeli zgłoszony zespół składa się z 5 członków to akredytacja wynosi 150,00 zł).
2. Akredytację prosimy wpłacić na konto Bank Millennium 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186 z dopiskiem “Podlaski PRZEGLĄD MUZYCZNY oraz imię i nazwisko uczestnika” do dnia 16.05.2023 r. i przedstawić ksero wpłaty w dniu Konkursu.
3. Zwroty akredytacji dokonywane są tylko w przypadku odwołania imprezy. W pozostałych sytuacjach (m. in. rezygnacja uczestnictwa w Konkursie) akredytacja nie będzie zwracana.
4. Osoby, które uczęszczają na zajęcia do Domu Kultury w Łapach zwolnione są z akredytacji.
5. Dojazd do Łap własnym środkiem transportu z udziałem opiekunów z placówek kultury, szkoły lub innej instytucji zgłaszającej uczestnika/uczestników.
6. Zgłoszenie uczestnictwa do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
7. Sprawy nie ujęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Dom Kultury w Łapach: osoba odpowiedzialna: Kamila Klim; tel: 504-666-520;e-mail: krokdokariery@dklapy.pl

Dom Kultury w Łapach; ul. Główna 8, 18-100 Łapy

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:

– I etap – przyjmowanie zgłoszeń i nagrań online w terminie do 05.05.2023 r.

W dniu 12.05.2023 r. nastąpi ogłoszenie wyników I etapu konkursu Lista osób zakwalifikowanych do II etapu będzie ogłoszona na stronie https://dklapy.pl/

Drugi etap konkurs odbędzie się 19 maja 2023 r., początek przesłuchań przewidziany jest o godzinie 9:00.

Uczestnik zobowiązany jest do przesłania podkładu na adres krokdokariery@dklapy.pl do dnia 16.05.2023 r.

Przesłuchania drugiego etapu są otwarte dla publiczności.

Protokół Jury II PODLASKIEGO PRZEGLĄDU „KROK DO KARIERY”

sporządzony 19 maja 2023 roku. Jury w składzie: Weronika Bochat – Piotrowska – aktorka dubbingowa i teatralna, wokalistka, prezenterka i trenerka wokalna, Justyna Wieruszewska – Biniek – śpiewaczka operowa, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Aleksandra Pawluczuk – absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku na kierunku Instrumentalistyka.

Po wysłuchaniu prezentacji muzycznych i ich ocenie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria 1; soliści

I miejsce: Daria Kucińska
II miejsce: Maja Markowska; Kinga Skibko
III miejsce: Barbara Pietraszko
Grand Prix: Michał Świsłocki

Kategoria 1;   instrumentaliści

I miejsce: Nikodem Sawicki

Kategoria 2; soliści

I miejsce: Milena Łapińska
II miejsce: Dawid Andrejczyk; Daria Masłowska
III miejsce: Mateusz Wołczek;Aleksandra Ogilba
Wyróżnienia: Aleksandra Kurzyna; Anita Kiszko; Zofia Borowska; Maja Klewinowska; Magdalena Ostaszewska; Tomasz Łapiński
Grand Prix: Mateusz Waszkiewicz
Nagroda dyrektora: Tomasz Łapiński

Kategoria 2; instrumentaliści

I miejsce: Adam Falkowski
II miejsce: Florian Rafałowski
Wyróżnienia:  Hubert Mieczkowski; Emilia Potocka

Grand Prix: Melania Khmyz

Kategoria 3; soliści

I miejsce: Oliwia Demiańczuk
II miejsce: Amelia Szymańska; Emily Serwin
III miejsce: Anna Wróblewska; Julia Oszmian
Wyróżnienia: Aleksandra Łapińska; Julia Serwin
Grand Prix: Julia Rydelek
Nagroda dyrektora: Aleksandra Łapińska

Kategoria 3 instrumentaliści

Wyróżnienia: Julia Jakuć

Kategoria 4; zespoły

I miejsce: Pedeciaki
II miejsce: Julia Duchnowska; Bronisław Nowak
III miejsce: Łapskie Wokale
Wyróżnienie: Kwartet Pedeciaki
Grand Prix: Złap Głos

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział,  laureatom gratulujemy.