Kultura tak jak powietrze i woda

Kultura tak jak powietrze i woda, potrzebna jest ludziom do życia, wzbogaca jego codzienność. Jest nieodzownym czynnikiem trwania i rozwoju każdego narodu.

Na terenie naszej gminy działają osoby, które od wielu już lat zawodowo bądź też społecznie zajmują się upowszechnianiem i propagowaniem kultury lokalnej wśród dzieci, młodzieży i nieco starszych.

Z okazji Dnia Pracownika i Animatora Kultury składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom oraz osobom zaangażowanym społecznie za trud i pracę na rzecz rozwoju kultury.

Życzymy Wam i sobie wytrwałości i siły, wiele satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy, urzeczywistnienia wszystkich założonych planów oraz docenienia naszych starań.

Ewa Stranc wraz z załogą Domu Kultury w Łapach

Kultura tak jak powietrze i woda