Logo Dom Kultury w Łapach

Łapska Akademia Wokalna 2017

Pobierz Kartę Uczestnika .PDF

Zapraszamy 27 października 2017 roku, sala Dom Kultury, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy

Więcej na stronie oficjalnej TU

Cele:

Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego
solistów – wokalistów, zespołów wokalno-instrumentalnych.
Promocja twórczości dzieci i młodzieży.
Promocja twórczości nauczycieli i instruktorów.

Uczestnicy:

  • GRUPA I . Przedszkola (4-6 lat)
  • GRUPA II. Szkoły podstawowe – klasy I – III (7 – 9 lat)
  • GRUPA III. Szkoły podstawowe – klasy IV – VII(10-12 lat)
  • GRUPA IV. Gimnazja (13 – 16 lat)

Konkurs odbywa się z podziałem na kategorie we wszystkich grupach:

  1. soliści-wokaliści,
  2. zespoły wokalne,
  3. zespoły wokalno-instrumentalne.

Uczestnik konkursu wykonuje jeden utwór muzyczny o tematyce dowolnej.

Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji prezentacji 1 utworu.

Jury festiwalu powołują organizatorzy.

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 16 października 2017 roku na adres:

DOM KULTURY W ŁAPACH ul. NOWY RYNEK 15, 18-100 ŁAPY
z dopiskiem Łapska Akademia Wokalna lub jej fotokopię (skan) mailem: akademia@dklapy.pl

Kryteria oceny:

Jury oceniać będzie:

– dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,
– muzykalność

– indywidualność artystyczną,

– poziom warsztatu wykonawczego,

– ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody i wyróżnienia we wszystkich grupach i kategoriach oraz nagrodę GRAND PRIX.

Nagrodę specjalną za utwór autorski uczestnika

(utwór autorski rozumiany jako: tekst i muzyka lub tylko muzyka skomponowana przez uczestnika, instruktora lub nauczyciela)

Uczestnicy konkursu zapewniają podkład instrumentalny (np. akompaniament nauczyciela na pianinie lub inny).

Podkłady muzyczne (w formacie mp3) należy wysłać do dnia 16 października 2017 na adres email: it@dklapy.pl (w temacie wpisując: akademia)

Organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy, wzmacniacz basowy i gitarowy, mikrofony.

Przepisy ogólne:

Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.

Uczestnikowi niepełnoletniemu towarzyszy opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).

Podpisując kartę zgłoszenia, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach.

Masz prawo do wglądu i korekcji podanych informacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 133, poz. 833 ze zmianami).

Uczestnicy zezwalają na rejestrację przeglądu na wszelkich dostępnych nośnikach i prezentację zgromadzonego materiału w celach promocyjnych festiwalu.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.