Łapska Akademia Wokalna

Cele:

Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego
solistów – wokalistów, zespołów wokalno-instrumentalnych.
Promocja twórczości dzieci i młodzieży.
Promocja twórczości nauczycieli i instruktorów.

28 października 2016 roku sala Domu Kultury

godz. 9:00   próby mikrofonowe
godz. 10:00 prezentacje uczestników
godz. 15:00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

Tutaj strona oficjalna Łapskiej Akademii Wokalnej >