Łapskie plastyczki z sukcesami

28 marca w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej

„ Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość” – Białystok 2017.

Na konkurs wpłynęło 720 prac. Wśród autorów prac nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych do wystawy znalazło się 11 naszych plastyczek.

Nagrody otrzymały: Zuzanna Zajączek ( kat. 8 – 11 lat), Julia Onopa (kat. 12 – 14 lat), Hanna Pochodowicz ( kat. 12 – 14 lat) oraz Patrycja Falkowska (kat. 12 – 14 lat).

Wyróżnienia przyznano: Zuzannie Kłosko, Darii Zdrodowskiej, Aleksandrze Brzozowskiej i Magdalenie Maleszko (wszystkie w kat. 12 – 14 lat).

Do wystawy w kat. 12 – 14 lat zakwalifikowano prace: Natalii Wojewódzkiej, Klaudii Kamińskiej i Julii Płońskiej.

Wszystkim laureatkom gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów. Poniżej fotoreportaż z posumowania oraz nagrodzone prace. (ES)