Magurskie kątki i zakątki

Po raz kolejny przedstawiciele Pracowni Plastycznej Domu Kultury w Łapach odnieśli sukces na arenie ogólnopolskiej.

W X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Magurskie kątki i zakątki” wzięło udział 20 naszych młodych plastyków. Dzieła sześciorga z nich znalazły uznanie w oczach komisji konkursowej.

Jury oceniało prace w dwóch kategoriach wiekowych: kat. I – klasy I -III, kat. II – klasy IV-VI szkół podstawowych. W młodszej kategorii wyróżnienia zdobyły – Julia Wądołowska i Oliwia Choińska, a Marcel Bajda otrzymał nagrodę specjalną. Wśród starszych dzieci II nagrodę wywalczyła Hanna Wielgat, a nagrody specjalne zdobyły Gabriela Chraboł i Zuzanna Kłosko.

Cieszymy się ze wspaniałych osiągnięć kolejnych naszych wychowanków, a wszystkim artystom z Pracowni Plastycznej życzymy powodzenia i dalszych sukcesów w następnych latach.
(E.S)