Malarstwo Krystyny Kunickiej

Galeria Sztuki „Pod Zegarem” w Domu Kultury w Łapach zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa Krystyny Kunickiej.

Wernisaż odbędzie się 8 marca 2022 roku o godz. 18:00

Podczas otwarcia – spotkanie z autorką.

Wystawę będzie można oglądać do końca marca.

Krystyna Kunicka – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu oraz Wydziału Wychowania Plastycznego Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, dyplom z malarstwa w 1989 r. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Polska Sztuka Użytkowa.

Jedna z najbardziej zasłużonych animatorek kultury w województwie podlaskim. Wiele lat pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku i Podlaskim Instytucie Kultury.

Realizatorka, pomysłodawca i koordynatorka wielu projektów z zakresu plastyki i animacji kulturalnej oraz kultywujących tradycje rękodzieła ludowego na podlasiu. Posiada też ogromne doświadczenie w pracy pedagogicznej.

Organizowała m.in. kursy dla instruktorów i nauczycieli z zakresu plastyki i sztuki ludowej. Organizowała wystawy upowszechniające sztukę profesjonalną, amatorską i ludową. Brała udział w tworzeniu Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury w Białymstoku. Prowadziła zajęcia z zakresu rękodzieła i plastyki na dwuletnim Kursie Instruktorskim Arteterapia – specjalizacja plastyczna oraz na Instruktorskim Kursie Kwalifikacyjnym z dziedziny arteterapii i socjoterapii.

Natura i jej piękno jest stałym tematem fascynacji malarskich Krystyny Kunickiej. Tworzy pejzaże, w których analizuje przemiany i zmienności zachodzące w otaczającym nas krajobrazie, w przyrodzie. Analizuje subtelności w grze kolorów i świateł, szukając niuansów nastroju. Autorka ma pewnie opanowany warsztat malarski, którym posługuje się bardzo wprawnie. Używa kolorów zdecydowanych, często w kontrastowych zestawieniach, co wpływa na dynamikę obrazu. Mimo realistycznej tematyki autorka nie jest typową ilustratorką zastanej rzeczywistości. Ona tę rzeczywistość kreuje narzucając widzowi własne widzenie otaczającego świata.

Malarstwo jest dla mnie kolejną przestrzenią, w której mogą żyć i żyją moje myśli. Malując, pozornie odrywam się od rzeczywistości, ale tak naprawdę analizuję, porządkuję moje przeżycia z nią związane. W tych momentach skupienia pozwalam rządzić drzemiącym we mnie emocjom, wtedy pojawiają się na płótnie w grze kolorów i świateł, w niuansach nastroju. Kładę farbę raz w mocnych kolorach i kontrastowych zestawieniach, innym razem, w subtelnych, monochromatycznych przejściach – mówi o swojej twórczości Krystyna Kunicka.