Małgorzata Siemieniuk

Ukazuje się kolejny tomik wierszy dla dzieci - autorstwa twórcy z naszego regionu - tomik Małgorzaty Siemieniuk. Dom Kultury w Łapach serdecznie zaprasza na spotkanie z poetką.

12 kwietnia 2013 roku piątek, godzina 18:00, wstęp wolny.

Ukazuje się kolejny tomik wierszy dla dzieci – autorstwa twórcy z naszego regionu – tomik Małgorzaty Siemieniuk.

Są to wiersze pisane sercem, bez nadmiernego dydaktyzmu.Wiersze, po które z zainteresowaniem sięgną dzieci i ich rodzice, babcie i ich wnukowie. Utwory te zrodziła z pewnością miłość i chęć rozwijania nie tylko uczuć, wrażliwości, ale także wyobraźni małego i młodego czytelnika.

Poezja ta na pewno przyczyni się do wzbogacenia i rozwoju wrażliwości estetycznej czytelnika.
Co temu służy? Proste – tematyka i warstwa językowa, która nie bombarduje nas przesadnie przeestetyzowaniem. Tylko raczy nas delikatnym dekorum.

Słowa Autorki są wyciszone, pełne dobra i potrzeby piękna. Z pewnością ich czytelnik – mały, mniejszy i ten większy – stanie sie po lekturze bogatszy, mądrzejszy i lepszy o serce dla drugiego człowieka. Zgodnie ze słowami Autorki „Z czynów i słów powinna płynąć dobroć, mądrość i nauka".