Złoty mikrofon

konkurs wokalny złoty mikrofon

Tutaj pobierz REGULAMIN Konkursu Złoty Mikrofon

Tutaj pobierz Kartę zgłoszenia solisty do konkursu

Tutaj pobierz Kartę zgłoszenia zespołu do konkursu

I. DATA I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

 • 04 – 05 listopada 2021 roku

 • Dom Kultury w Łapach

 • ul. Główna 8, 18-100 Łapy

II.  CELE KONKURSU:

1. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów – wokalistów, zespołów wokalno-instrumentalnych.

2. Promocja twórczości dzieci i młodzieży.

3. Promocja twórczości nauczycieli i instruktorów.

III.  PRZEDMIOT KONKURSU:

1. Uczestnik konkursu wykonuje jeden utwór muzyczny o tematyce dowolnej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

2. Jury festiwalu powołują organizatorzy.

3. Plan Przeglądu:

04 listopada 2021 r. (czwartek) GRUPA I

godz. 9.00 → próby mikrofonowe

godz. 10.00 → prezentacje uczestników

godz. 12.00 → ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

05 listopada 2021 r. (piątek) GRUPA II i III

godz. 9.00 → próby mikrofonowe

godz. 10.00 → prezentacje uczestników

ok. godz. 15.00 → ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

4. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 (soliści) oraz załącznik nr 2 (zespół) do niniejszego regulaminu→

Tutaj pobierz Kartę zgłoszenia solisty do konkursu

Tutaj pobierz Kartę zgłoszenia zespołu do konkursu

 należy przesłać do dnia 02 listopada 2021 roku na adres:

DOM KULTURY W ŁAPACH Ul. GŁÓWNA 8, 18-100 ŁAPY

z dopiskiem Złoty Mikrofon 2021 lub mailem: r.brzozowski@dklapy.pl

5. Kryteria oceny:

Jury oceniać będzie:

- dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,

- muzykalność

- indywidualność artystyczną,

- poziom warsztatu wykonawczego,

- ogólny wyraz artystyczny.

Organizatorzy przewidują nagrody we wszystkich grupach i kategoriach oraz nagrodę GRAND PRIX.

6. Uczestnicy konkursu zapewniają podkład instrumentalny (np. akompaniament nauczyciela na instrumencie klawiszowym lub inny).

Podkłady muzyczne należy wysłać do dnia 19 października 2021 na adres mail: r.brzozowski@dklapy.pl

(w temacie wpisując: Złoty Mikrofon 2021, w treści imię i nazwisko wykonawcy)

7. Organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy, wzmacniacz basowy i gitarowy, mikrofony.

Przepisy ogólne:

1. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.

2. Uczestnikowi niepełnoletniemu towarzyszy opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).

3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem wizerunku – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany przez dyrektora, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel. 85 715 23 00, mail: sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl/kontakt/.

 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@dklapy.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 5. Dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.

 7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Dom Kultury w Łapach
ul. Główna 8, 18-100 Łapy

04 listopada 2021 r. (czwartek) GRUPA I

godz. 9.00 → próby mikrofonowe

godz. 10.00 → prezentacje uczestników

godz. 12.00 → ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

05 listopada 2021 r. (piątek) GRUPA II i III

godz. 9.00 → próby mikrofonowe

godz. 10.00 → prezentacje uczestników

ok. godz. 15.00 → ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

Złoty Mikrofon 2019 r., dzień pierwszy

Jury konkursu wokalnego gminy Łapy Złoty Mikrofon 2019 w składzie: Urszula Dworakowska – nauczyciel muzyki, przewodnicząca jury, Edyta Łapińska – instruktor Domu Kultury, Dariusz Gumowski – kierownik Domu Kultury w Łapach, po wysłuchaniu w dniu 24 października 2019  r. wszystkich uczestników konkursu w Grupie I- przedszkola i klasy 0, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii soliści nagrody otrzymali:

 1.  miejsce: Anna Maria Jankowska za utwór „Jesienna zagadka”,
 2.  miejsce: Jakub Borowski za utwór „Żabie kroki”,
 3.  miejsce: Lena Malecka za utwór „Lisek Łakomczuszek”,

trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali:

Zuzanna Chrabołowska za utwór „Lekcja zdrowia”,

Maja Zawada za utwór „Kto skacze jak..”,

Patrycja Masłowska za utwór „Pół kroku stąd”.

w kategorii zespoły wokalne nagrody otrzymały:

 1.  miejsce: zespół „Muminki Band” za utwór „Przedszkolaki rozrabiaki”,
 2.  miejsce: zespół „Jeżyki” za utwór „ Tańcząca wiewióreczka”,
 3.  miejsce: Duet „Tęczowe nutki” za utwór „The rainbow color song”.

trzy  równorzędne wyróżnienia otrzymały:

 • zespół „Rumianki” za utwór „Moja wesoła rodzinka”,
 • zespół „Różyczki” za utwór „Hymn Przedszkolaka”,
 • zespół „Słoneczka” za utwór „Do przedszkola”.

Nagrodę specjalną za osobowość sceniczną jury postanowiło przyznać Poli Kubajewskiej.

Złoty Mikrofon 2019 r., dzień drugi.

Jury konkursu wokalnego gminy Łapy Złoty Mikrofon 2019 w składzie:

Urszula Dworakowska – nauczyciel muzyki, przewodnicząca jury,

Edyta Łapińska – instruktor Domu Kultury,

Dariusz Gumowski – kierownik Domu Kultury w Łapach

po wysłuchaniu w dniu 25 października 2019 wszystkich uczestników konkursu w Grupie II- uczniowie szkoły podstawowej klas I-IV, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii soliści nagrody otrzymali:

 1. miejsce: Anna Karpowicz za utwór „Drzwi do kariery”,
 2. miejsce: Emilia Kostrowska za utwór „Zostań moją przyjaciółką”,

w kategorii zespoły wokalne wyróżnienie otrzymał:
zespół „Marysieńki” za utwór „Piosenka dla nauczyciela”,

w Grupie III- uczniowie szkoły podstawowej klas V-VIII, jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

– w kategorii soliści

dwie równorzędne NAGRODY GŁÓWNE otrzymują:

 • Zofia Karasiewicz za utwór „Mała syrenka”,
 • Oliwia Demiańczuk za utwór „When we were young”,

cztery równorzędne nagrody pierwsze:

 • Maja Zdrodowska za utwór „Gwiazdą być”,
 • Emily Serwin za utwór „Nie ma jak u mamy”,
 • Nikola Więcko za utwór „Hallelujah”,
 • Teresa Stypułkowska za utwór „Nie wierz mi, nie ufaj mi”,

dwie równorzędne nagrody drugie:

 • Michał Łapiński za utwór „ Dziś idę walczyć mamo”,
 • Malwina Płońska za utwór „Biegnij przed siebie”,

dwie równorzędne nagrody trzecie:

 • Maria Murawa za utwór „Obiecuję”
 • Maja Mieczkowska „Obiecuję”

cztery równorzędne wyróżnienia:

 • Oliwia Zdziarska za utwór „Porady na zdrady”
 • Emilia Łochnicka za utwór „Z tobą nie umiem wygrać”
 • Gabriela Gołaszewska za utwór „Trofea”
 • Patrycja Urbasz za utwór „Sami”

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru