Logo Dom Kultury w Łapach

MUZYKA NATURY 2011, konkurs plastyczny

muzyka natury

Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego do wzięcia udziału w konkursie, którego głównym przesłaniem jest wyzwolenie twórczości plastycznej poprzez inspiracje muzyczne. Zachęcamy do przeżycia wspaniałej przygody w połączonym świecie dźwięków i barw.

Cel konkursu
– prezentacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży
– wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych;
– rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem muzyki.
– wykształcenie umiejętności obserwacji najciekawszych zjawisk przyrodniczych i wsłuchania się w odgłosy przyrody

Tematyka konkursu dowolna. Mile widziane prace plastyczne inspirowane muzyką tzw. Ilustracyjną np. A. Vivaldi "Cztery pory roku".

Technika i format prac: Malarstwo- olej, akryl, akwarela; grafika; rysunek, w formacie A4,A3

Uczestnicy: 

– dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat ze szkół i placówek pozaszkolnych.

Ocena prac:

Komisja oceniająca powołana przez Dyrektora Domu Kultury oceniać będzie prace w następujących kategoriach: 

  • – kat. I –  klasy "0"-"III"
  • – kat. II – klasy "IV"-"VI"
  • – kat. III – Gimnazjum

Każda szkoła podstawowa, czy placówka organizuje eliminacje środowiskowe i typuje max. 10 najlepszych prac, w każdej kategorii; pozostałe szkoły typują max. 20 prac. Wykluczone są prace zbiorowe. Komisja konkursowa w szczególności zwracać będzie uwagę na pomysłowość i samodzielność prac.

Opis prac:

Praca powinna być opisana na odwrocie pismem drukowanym, wg wzoru: 

  • – imię i nazwisko autora pracy;
  • – wiek;
  • – temat
  • – adres placówki i tel. kontaktowy;
  • – imię i nazwisko nauczyciela, instruktora;

Termin nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć do 31 marca 2011 r. na adres: Dom Kultury w Łapach, 18-100 Łapy ul. Nowy Rynek 15

Podsumowanie konkursu odbędzie się dnia 15 kwietnia2011r. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej. Wyróżnione i nagrodzone prace pozostaną na własność organizatora.

Organizator:

Dom Kultury w Łapach, www.dklapy.pl, tel. 85 715 23 00, email: kultura@dklapy.pl