MUZYKA NATURY- WODA

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „MUZYKA NATURY- WODA” Przyroda jest najwspanialszym źródłem.
IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „MUZYKA NATURY- WODA”

Zapraszamy młodzież (od 15 roku życia) i dorosłych do wzięcia udziału w
IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Muzyka Natury”.

Tematem i źródłem inspiracji czwartej edycji konkursu jest woda.

Oczekujemy na Wasze dzieła plastyczne do stworzenia których główną inspiracją jest woda lub muzyka jej poświęcona. Temat rzeka, ocean pomysłów, woda życia, ale także kropla deszczu, katastrofalna powódź lub susza.

Wiele motywów, znaczeń, dźwięków, symboli ……Temat na którym można wypłynąć na szerokie wody.

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz zwrócenie uwagi na różne znaczenia wody.

Technika:

  • Malarstwo- olej, akryl, tempera, akwarela – format dowolny
  • Grafika- grafika warsztatowa, rysunek – format dowolny

Opis prac:

Nadesłane prace powinny zawierać naklejoną na odwrocie informację z opisem:
tytuł, technika, rok powstania, jak również dane kontaktowe autora:
imię, nazwisko, adres, telefon, email, adres zwrotny

Termin nadsyłania prac:

Prace (bezpiecznie zapakowane !) należy dostarczyć do 13 kwietnia 2012 r. na adres:

Dom Kultury w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15, z dopiskiem "Muzyka Natury"

Zwrot prac:

Po zakończonej wystawie odbiór prac osobiście w DK Łapy lub pocztą: na koszt autora, wg uzgodnień indywidualnych.

Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej:

20 maja 2012, Galeria Mała DK Łapy / wystawa potrwa do 30 czerwca 2012

Nagrody:

Konkurs przewiduje 3 nagrody główne , nagrody specjalne, wyróżnienia oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.

Postanowienia końcowe

  • – O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  • – Regulamin i wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej: https://dklapy.pl.
  • – Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora wyłącznie w celach związanych z konkursem (ustawa z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr 133, poz. 833).
  • – Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy.
  • – Nagrodzone prace przechodzą na własność Domu Kultury w Łapach.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w celach reklamowych.

Organizator:

Dom Kultury w Łapach, tel. 85 715 23 00, komisarz konkursu: Dariusz Gumowski, tel. 513 105 398