Natura u!ważna zaproszenie

Projekt „Natura u!ważna” skierowany do dzieci i młodzieży z Uhowa
Warsztaty plastyczne prowadzone przez instruktorów DK, warsztaty przyrodnicze prowadzone przez pracowników Narwiańskiego Parku Narodowego oraz warsztaty zielarskie.

Projekt „Natura u!ważna” skierowany jest do dzieci i młodzieży z Uhowa.

W dobie niepokojących przemian środowiska, ocieplenia klimatu, wysychania rzek młode pokolenie powinno mieć szeroką wiedzę o naturalnym środowisku i ekosystemie nas otaczającym. Powinni też wiedzieć jak współistnieć z naturą i zdobywać umiejętności które pozwolą na poznawanie, ale przede wszystkim ochronę tego co jest najbardziej wartościowe.

Wieś Uhowo leży w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, który przez badaczy stawiany jest na równi z najcenniejszymi obszarami przyrodniczymi naszego kraju takimi jak Tatry czy Puszcza Białowieska. To ostatni, zachowany w niemal naturalnym stanie fragment bagiennej doliny rzecznej.

Większość działań będzie miała miejsce w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie, na plaży w Uhowie oraz planowana jest wizyta w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie oraz w stajni „Tradycja” w Uhowie.

W programie projektu planowane są warsztaty plastyczne prowadzone przez instruktorów DK, warsztaty przyrodnicze prowadzone przez pracowników Narwiańskiego Parku Narodowego oraz warsztaty zielarskie.

Zależy nam aby młodzi ludzie z małej miejscowości potrafili samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości i przyszłości swojego otoczenia.

Organizatorem jest Wiejski Dom Kultury w Uhowie, placówka terenowa Domu Kultury w Łapach.

Partnerem projektu jest Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Współorganizatorem jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.