Ognisko Muzyczne opłaty

muzyczneZARZĄDZENIE NR 1/2014

w sprawie opłat za zajęcia – Ognisko Muzyczne w Domu Kultury w Łapach na 2014 rok

1. Ustala się opłatę za zajęcia 150 zł miesięcznie płatne do 10-go każdego miesiąca

a)    w kasie Domu Kultury w Łapach w dni robocze pn-pt. w godzinach 8.00 -15.30
b)    Przelewem na konto 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186 Bank Millenium O/Łapy (w tytule proszę podać Imię i Nazwisko dziecka/dzieci oraz nazwę instrumentu)

2. Zniżki

W przypadku gdy na zajęcia uczęszcza więcej niż jedno dziecko z jednej rodziny przysługuje zniżka:

a)    za drugie dziecko 50 %
b)    trzecie, czwarte itd. uczęszcza na zajęcia bezpłatnie