Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Rzeka …”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”.

Regulamin konkursu RZEKA 

Karta zgłoszenia do konkursu RZEKA (wkrótce)

Cele konkursu:

Pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży.
Poszerzanie wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu naturalnego – rzeki – jako obrazu tworzonego przez działalność pokoleń.

Kształtowanie świadomości ekologicznej, kulturalnej, historycznej oraz przynależności do tradycji regionu.

Temat konkursu:

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

STRONA OFICJALNA i warunki konkursu: https://dklapy.pl/rzeka/