Opis dostępności

Opis dostępności wejścia do budynku i kontaktu z punktem informacyjnym
Do budynku prowadzą trzy wejścia (od strony ul. Głównej, ul. Handlowej, parkingu), odpowiednio przystosowane architektonicznie.

Główne wejście od ul. Głównej*:
– bez schodów
– pierwsze drzwi dwuskrzydłowe – wejście szer. 90 cm, po odryglowaniu jednej połaci przy podłodze wejście szer. 180 cm
– za wiatrołapem kolejne drzwi dwuskrzydłowe – wejście szer. 90 cm, po odryglowaniu jednej połaci przy podłodze wejście szer. 180 cm

Drugie wejście od strony ul. Handlowej
– bez schodów
– drzwi dwuskrzydłowe – wejście szer. 90 cm, po odryglowaniu jednej połaci przy podłodze wejście szer. 150 cm
Trzecie dodatkowe wejście od strony parkingu
– bez schodów
– drzwi dwuskrzydłowe – wejście szer. 90 cm, po odryglowaniu jednej połaci przy podłodze wejście szer. 150 cm
* najkorzystniejsze wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

Dostęp do informacji
Punkt informacyjny czyli biuro i Informacja Turystyczna znajduje się przy holu na przeciw głównego wejścia od Pacu Brodowicza. Wysokość lady pozwala osobom poruszającym się na wózkach na swobodną komunikację z obsługą. Szerokość witryny 86 cm. (brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim)

UWAGA!
Przed głównym wejściem w tablicy ogłoszeń numer telefonu do biura/koordynatora osób z niepełnosprawnościami, który zapewni pomoc przy wejściu do budynku i/lub towarzyszenie w nim osobie z niepełnosprawnością.

Opis dostępności korytarzy, schodów i toalety
Wewnątrz budynku zapewniono ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wszystkie drzwi dwuskrzydłowe po odryglowaniu mają szerokość większą niż minimalna 90 cm. Drzwi do biura i sal zajęciowych mają 90 cm.
Drzwi do WC są odpowiednie do przejazdu wózkiem inwalidzkim – witryna szerokości 90 cm. Toalety i umywalek dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście/wniesienie na piętro po 26 stopniach schodów jest możliwe od strony ul. Handlowej, lub po 26 stopniach schodów od strony klatki schodowej trzeciego wejścia. Poręcze na wysokości 110 cm.
W budynku jest windy.

Sala widowiskowa – aula
Przestronna – 297 miejsc. Umieszczona jest na parterze budynku.  Środkowy poziom zapewnia swobodę poruszania się na wózku. Wejście szerokości 180 cm.

Hol główny i galeria *
Przestronne, dostosowane do poruszania się na wózku. Parkiet z gładkiej terakoty. W holu znajduje się kącik z krzesłami, stolikiem, biblioteczką i telewizorem, z którego nadawana jest informacja wizualna i dźwiękowa o ofercie Domu Kultury i nadchodzących lub odbytych wydarzeniach.
* Hol i galeria to najbardziej komfortowe miejsca do przeprowadzania wydarzeń z udziałem osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań informacji głosowych, dotykowych i kontrastowych
W budynkach Domu Kultury nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje informacja dźwiękowa o ofercie Domu Kultury i nadchodzących lub odbytych wydarzeniach. Nadawana z telewizora zamieszczonego na ścianie holu.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy ul. Głównej przed budynkiem Domu Kultury jest parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnością ruchowo.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.