Opłaty za zajęcia w Domu Kultury w Łapach rok 2017-18

Ustala się opłatę miesięczną za zajęcia zwane dalej ceną podstawową:

ognisko muzyczne – 160 zł miesięcznie

pracownia dorosłych Malarstwa i Rysunku – 50 zł miesięcznie

pozostałe zajęcia – 50 zł miesięcznie

uczestnictwo w zajęciach odbywających się 1x w tygodniu – 30zł

Tutaj treść całego rozporządzenia dotyczącego opłat: PLIK.PDF