Konkurs fotograficzy Opowieści z Narwi! 2022

Opowieści z Narwi -wyniki

Protokół Konkursu fotograficznego „Opowieści z Narwi!”
sporządzony 29 sierpnia 2022 roku

Na konkurs wpłynęło: 21 zgłoszeń.

Jury w składzie:

Dorota Nysztor – Z-ca Dyrektor Domu Kultury w Łapach,

Kamila Klim– Starszy Specjalista ds. obsługi interesanta i promocji Domu Kultury w Łapach,

Joanna Januszewicz – Młodszy Specjalista ds. obsługi interesanta i promocji Domu Kultury w Łapach,

po obejrzeniu fotografii i ich ocenie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

  • I miejsce: Joao Matos da Costa
  • II miejsce: Aleksandra Zarzecka
  • III miejsce: Kenan Engin

Wyróżnienia:

  • 1. Łukasz Taranowicz
  • 2. Wojciech Domagała
  • 3. Krzysztof Idźkowski
  • 4. Arkadiusz Zajkowski
  • 5. Kolej na Łapianki

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział,
a laureatom gratulujemy.

Konkurs fotograficzy Opowieści z Narwi! 2022
João Matos da Costa
Konkurs fotograficzy Opowieści z Narwi! 2022
Aleksandra Zarzecka
Konkurs fotograficzy Opowieści z Narwi! 2022
Kenan Engin
Konkurs fotograficzy Opowieści z Narwi! 2022