Piknik Bezpieczni i aktywni na wsi

Piknik Bezpieczni i aktywni na wsi

17 czerwca 2017 roku , godzina 10:00, plac Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej

W programie:

spotkanie z Policją i Strażą Pożarną
gry i zabawy, animacje dla dzieci
stoisko sportowe i plastyczne
malowanie twarzy
darmowy poczęstunek
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego