Plan zajęć zespołów. Ognisko 2017

Zespół I – Wtorek 14:15

Klewinowska Maja
Łapiński Michał
Olszewska Nikola
Przedlacki Jakub
Raciborski Piotr
Choińska Oliwia
Jabłoński Julian
Sawicki Kamil
Łapińska Gabriela
Jakim Kacper
Krasowski Piotr
Popławska Oliwia
Zaniewska Oliwia
Walesieniuk Alicja

Zespół II – Wtorek 15:00

1. Łapińska Dorota
2. Łapińska Małgorzata
3. Brzozowska Martyna

Zespół III – Wtorek 15:45

1. Bajda Wiktoria
2. Uszyńska Patrycja
3. Przedlacki Damian
4. Brzozowski Michał
5. Perkowska Natalia
6. Kucharska Antonina
7. Łapińska Aleksandra
8. Łapińska Dominika
9. Perkowska Natalia
10. Piszczatowska Emilia
11. Granaszewski Karol
12. Łapińska Aneta

Zespół IV – Wtorek 16:30

1. Krassowski Michał
2. Brzozowska Kornelia
3. Zdrodowska Maja
4. Al Attar Simon

Zespół V – Czwartek 15:00

Akordeony

Zespół VI – Czwartek 15:45

1. Bagińska Wiktoria
2. Serwin Emily
3. Serwin Julia
4. Wnorowska Natalia
5. Ryś Wiktoria
6. Łapińska Aleksandra
7. Dzierżek Weronika
8. Gołaszewski Bartłomiej
9. Brzozowski Michał
10. Zdrodowska Maja
11. Laskowska Natalia
12. Demiańczuk Oliwia