Pocztówka z Narwi

fot: dklapy.pl

Dom Kultury w Łapach zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Pocztówka z Narwi”.

Prace w formie elektronicznej (min. 3000 x 2000 pikseli) lub papierowej (min. 18 x 24 cm) należy dostarczyć do dnia 25.07.2012 r. do

Domu Kultury w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15

lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kultura@dklapy.pl

Podsumowanie konkursu nastąpi 28 lipca w trakcie festynu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU POCZTÓWKA Z NARWI ŁAPY 2012

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący.

2. Każdy uczestnik może nadesłać do 10 zdjęć (w tym cykle).

3. Prace w formie elektronicznej (min. 3000 x 2000 pikseli) lub papierowej (min. 18 x 24 cm) należy dostarczyć do dnia 25.07.2012 r. do Domu Kultury w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kultura@dklapy.pl

4. Do zdjęć należy dołączyć następujące informacje.

miejsce jego wykonania, imię i nazwisko, adres autora, nr tel., e-mail, tytuł, oraz adnotacją:

Nadesłana praca jest wolna od praw osób trzecich. Akceptuję warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Narwi”.

5. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie przesyłek nadesłanych drogą pocztową.

6. Podsumowanie konkursu nastąpi 28 lipca w trakcie festynu

7. Jury przyzna i dokona podziału nagród, których wysokość ogółem wyniesie 1.000 zł.

8. Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność organizatora ww. konkursu. Pozostałe prace zostaną odesłane autorom.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć do niekomercyjnych wydawnictw Domu Kultury.

10. Prace, które nie będą spełniać warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę.

11. Podpisując kartę zgłoszenia

uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów statutowych Domu Kultury oraz promowania konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz. 833)

Dom Kultury w Łapach , ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy, tel. 85 715 23 00