Poświęcenie pokarmów

łupianka śwęconka Jak co roku w Wielką Sobotę w Łupiance Starej odbywa się poświęcenie pokarmów.

[ FOTORELACJA ]

Mieszkańcy swoje święconki przynosili do domu drewnianego w którym odbywają się nabożeństwa religijne.

Raz w miesiącu odmawiają tam różaniec trzy kółka różańcowe, cały maj nabożeństwo majowe , w poście w piątek droga krzyżowa , oraz odbywało się poświęcenie pokarmów w wielką sobotę o godzinie 8.15
przez księdza.

Tradycją mieszkańców wsi jest to że , święconki przynoszą dzieci ze swoimi babciami lub mamami i czekają na księdza, który po po poświęceniu pokarmów udziela im błogosławieństwa. Jest to dzień niezapomniany przez dzieci i już bardzo świąteczny.

Mimo tak wczesnej godziny dzieci z radością przynoszą przygotowane i pięknie udekorowane kolorowe święconki.

W tym roku ze względu na bardzo słaby stan domu , przeniesiono poświęcenie pokarmów do sali w Wiejskiej Świetlicy w Łupiance Starej.