• Malarstwo

     d-gumowski1
    • Balet

     o-prus1
    • Plastyka I

     d-aniolkowska1
    • Plastyka II

     a-kutyna
    • Teatr

     p-gogol
    • Szachy

     r-gres1
    • Taniec nowoczesny

     g-mikolajczuk
    • Taneczny Mix

     w-zaleska
    • Gimnastyka

     i-gilewicz
    • Skrzypce

     a-piotrowska
    • Gitara I

     p-figiel
    • Gitara II

     j-mokrzewski
    • Pianino

     m-grzesiuk
    • Śpiew grupowy

     m-okruszko
    • Śpiew indywidualny

     m-lewandowska
    • Modelarstwo

     k-falkowski
 • KINO
 • Ogłoszenia
 • Kontakt

Pracownia przyrodnicza w WDK Uhowo marzec, 2015 r.

OTWARCIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ W UHOWIE

25.03.2015 r. (środa) w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie nastąpi otwarcie pracowni biologicznej. Powstała ona z myślą o uczniach, aby w przyjazny sposób zachęcać ich do poszerzania wiedzy ogólnobiologicznej nt. bioróżnorodności życia na Ziemi, a w szczególności w dolinie Narwi.

Na uczestników zajęć czekają profesjonalne mikroskopy wraz z pakietem preparatów, zestawy do badania wody i gleby, termometry do cieczy.
Kamera mikroskopowa pozwoli na obejrzenie próbek na dużym ekranie. Za pomocą zestawów badawczych możliwe będzie określenie kwasowości gleby.

Zdobytą w czasie zajęć w pracowni biologicznej wiedzę teoretyczną uczniowie będą mogli wykorzystać w praktyce. Na słuchaczy czekają wędrówki przyrodnicze nad rz. Narew, oraz do pobliskiego lasu. Dostępne są przybory do pobierania mikroorganizmów z rzeki, profesjonalne lornetki do oglądania i identyfikowania gatunków ptaków oraz wiele innych instrumentów badawczych. Dla osób najbardziej zaangażowanych czekają konkursy z nagrodami, z wiedzy biologicznej, ale również konkursy plastyczne i fotograficzne.

Nieodłączna będzie tu również współpraca z Narwiańskim Parkiem Narodowym, którego pracownicy podzielą się z uczniami posiadaną wiedzą teoretyczną i praktyczną.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy biologicznej w sposób możliwie najbardziej przyjazny dla dzieci i młodzieży.

Zapraszam do współpracy szkoły i nauczycieli biologii, ponieważ taka lekcja może stanowić ciekawe urozmaicenie w procesie kształcenia.

 

Łukasz Romanowicz