Konkurs plastyczny Dolina Narwi

Regulamin

1. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne szerzące wśród dzieci i młodzieży  zainteresowanie rodzimym krajobrazem, ukazujące  różnorodność narwiańskiej  przyrody i kultury.

2. Celem konkursu jest pielęgnowanie pozytywnego stosunku do otaczającego środowiska,  inspirowanie do głębszego kontaktu z przyrodą i kulturą.

3. Warunki uczestnictwa:

 •  – konkurs skierowany jest do dzieci szkół podstawowych oraz
  młodzieży szkół gimnazjalnych
 •  –  format prac A4 lub A3 – technika dowolna: (*uwaga: prace z naklejonymi elementami  roślinnymi  nie będą oceniane),
 • – prace zostaną ocenione w trzech kategoriach :
 1. kl. I-III
 2. kl. IV-VI
 3. szkoły gimnazjalne
 • –  każda szkoła podstawowa organizuje eliminacje środowiskowe i
  typuje max. 10 najlepszych prac w każdej kategorii, – gimnazja typują max. 20 prac,
 • – pracę wykonuje jedna osoba, wykluczone są prace zbiorowe.

4. Prace należy dostarczyć do Domu Kultury w Łapach ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy  do dnia 16 listopada 2016 r.

5. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy  odbędzie się dnia  23 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie podczas  uroczystości  z okazji 20-lecia Galerii Narwiańskiej.

6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

7. Wyróżnione i nagrodzone prace pozostaną na własność organizatora.

„Na łąki biegnijmy…” – poezja w Uhowie.

Poezja jednoczy, a nie dzieli. I póki ona istnieje ma sens język i rozmowa z drugim człowiekiem.” Kamila Kampa, tomik ” PonadTO”.

To sformułowanie jest szczególnie trafne w dzisiejszych czasach. Ludzie tracą umiejętność szczerej rozmowy, wypełniamy się pogardą i nienawiścią do innych. Przebywamy na świecie razem, więc jak cudownie by było rozumieć się, darzyć przyjaźnią, a chociaż tolerować swoją odmienność.

W sobotę (24.09.2016 r.) wieczorem, Wiejski Dom Kultury w Uhowie gościł artystów, poetów, pisarzy z Gminy Łapy. Tego dnia odbył się wieczór poezji pt. „Na łąki biegnijmy…”. Tytuł to pierwsze zdanie z piosenki Moniki Godlewskiej – Zimny, Piotra Czajkowskiego oraz Pawła Zimnego. Spotkanie rozpoczęło się projekcją teledysku do tego utworu, w którym oprócz wykonawców, wystąpili mieszkańcy Uhowa. Tło nagrania stanowiły piękne uhowskie krajobrazy: soczyście zielone łąki, złociste pola i bujne zagajniki.

Poezja mówiona i śpiewana zagościła w domu kultury, pojawiły się ciekawe utwory własne, a także znane i lubiane utwory klasyków jak np. „Hej Bieszczady”. Wieczór odbył się we wspaniałej, ciepłej atmosferze z mnóstwem emocji i piękna. Już niebawem kolejny wieczór poezji w Uhowie. Dziękuję szczególnie p. Monice Godlewskiej – Zimny oraz p. Pawłowi Zimnemu za pomysł i zaangażowanie w przygotowanie imprezy.

Spotkajmy się w WDK Uhowo.

Instruktor WDK w Uhowie

Łukasz Romanowicz

01 02 03 04 05 06 07 09