Szlakiem Orlich Gniazd

Z radością informujemy o kolejnych osiągnięciach plastycznych

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Szlakiem Orlich Gniazd” to konkurs corocznie organizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Zdaniem organizatorów cieszy się on ogromnym powodzeniem, a poziom nadsyłanych prac jest coraz wyższy. W tym roku komisja konkursowa dokonała oceny 300 prac nadesłanych z całej Polski.

Wśród nagrodzonych znalazło się aż 15 plastyczek z Domu Kultury w Łapach. Decyzją Jury laureatkami tej ważnej imprezy plastycznej zostały m.in.: Hanna Pochodowicz, Wiktoria Lewandowska i Zuzanna Kłosko.
Wyróżnienia zdobyły: Emilia Łochnicka, Emily Serwin, Gabriela Chraboł, Gabriela Zalewska, Julia Onopa, Klaudia Jastrzębska, Magdalena Maleszko, Natalia Hołowienko, Natalia Sienkiewicz – Komarzewska.

Kolejny konkurs zorganizował Hajnowski Dom Kultury. Zaprosił on do udziału dzieci i młodzież z całej Polski. Zrealizowany został w ramach Ogólnopolskiej Wiosny Młodych Talentów. Tematem tegorocznego konkursu był „portret”.

Wśród wyróżnionych znalazła się Hanna Pochodowicz, natomiast praca Julii Płońskiej została zakwalifikowana do wystawy.

 

Wielość rzeczywistości

Wielość rzeczywistości to projekt badawczo-edukacyjny muzeum. Jego celem było poznanie oczekiwań otoczenia muzeum – różnych społeczności lokalnych, które mieszkają w pobliskich miejscowościach stanowiących ważny punkt odniesienia dla narracji ogrodu historycznego dworku „Milusin”.

W ramach projektu zespół muzeum oraz socjologów, artystów i animatorów kultury:opracował program badawczy potencjalnej publiczności muzeum,
zaprojektował interaktywną, mobilną wystawę pozwalającą poznać potrzeby i oczekiwania odbiorców – społeczności mieszkających w sąsiedztwie muzeum,
zorganizował w przestrzeni wystawy 20 warsztatów edukacyjnych, podczas których stworzył przestrzeń do wymiany zdań i doświadczeń o naszej obecności w muzeum.
W prezentację wystawy i realizację warsztatów zaangażowało się 6 lokalnych partnerów: Ochotnicza Straż Pożarna, Prywatne Centrum Kultury w Sulejówku-Miłosna, Gminny Domu Kultury w Okuniewie, Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim oraz miejskie biblioteki w Wesołej i Rembertowie, dzielnicach m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Sulejówka.

Dzięki stworzeniu w ramach projektu lokalnej sieci współpracy eksperymentalna wystawa „Wielość rzeczywistości. O nas i muzeum”, inspirowana estetyką modernizmu i koncepcją Leona Chwistka, prezentowana jest na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego.
W najbliższym czasie wystawę będzie można zobaczyć:

Zapraszamy na wystawę do Domu Kultury w Łapach w dniach 14-26 maja 2019 r. , budynek Gimnazjum nr 1, piętro 2

Informacje za: https://muzeumpilsudski.pl/wielosc-rzeczywistosci-o-nas-i-muzeum/

Wielość rzeczywistości to projekt badawczo-edukacyjny muzeum.