Kreacja dla ziemi -wyniki

Protokół Jury II GMINNEGO KONKURSU ON-LINE EKOLOGICZNEGO „KREACJA DLA ZIEMI”

sporządzony 21 kwietnia 2022 roku

Na konkurs wpłynęło 5 prac.

Jury w składzie: Wiktoria Wnorowska – Dyrektor Domu Kultury w Łapach, Małgorzata Roszkowska – instruktor Domu Kultury w Łapach, Beata Łupińska – instruktor Wiejskiego Domu Kultury w Płonce Kościelnej, po obejrzeniu i ocenie prac postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I – uczniowie klas I-III

I miejsce: Anastazja Kierzkowska

I miejsce: Wiktoria Urbanowska

II miejsce: Zofia Olechwierowicz

Kategoria II – uczniowie klas IV-VI

I miejsce: Gabriela Łapińska

I miejsce: Damian Łapiński

Jury podkreśla różnorodność prac i pomysłowość autorów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział,
a laureatom gratulujemy.

Wręczenie nagród odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. o godz. 15:15 w Domu Kultury w Łapach.

Krok do kariery

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Łapach, współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Konkurs adresowany jest do uczestników z terenu województwa podlaskiego dzieci i dorosłych.

Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie konkursu.

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:

1 etap – przyjmowanie zgłoszeń i nagrań online w terminie do 20 maja 2022 r.

W dniu 24 maja 2022 r. nastąpi ogłoszenie wyników I etapu konkursu (lista osób zakwalifikowanych do II etapu będzie ogłoszona na stronie https://dklapy.pl

2 etap – eliminacje konkursowe na żywo w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach (ul. Główna 8, 18-100 Łapy) 3 czerwca 2022 r., początek przesłuchań o godz. 10:00. Szczegółowy harmonogram prezentacji II etapu zostanie określony po ogłoszeniu wyników I etapu.

Nagrody zostaną wręczone po każdej kategorii. Nie przewidujemy końcowego Koncertu laureatów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w przypadku zaostrzenia obowiązującego prawa o zgromadzeniach w związku z COVID-19. Jeśli przepisy nie umożliwią przeprowadzenia II etapu konkursu na żywo, eliminacje polegać będą – podobnie jak w I etapie – na wysyłaniu nagrań online. Informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczone na stronie www.dklapy.pl