Niepodległość oczami dzieci. Konkurs

Organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego „Niepodległość oczami dzieci” jest Dom Kultury w Łapach, współorganizatorem jest Fundacja Aktywizacja.

Pobierz regulaminmetryczka pracy w .PDF

Cele konkursu to:

– pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży
– propagowanie postaw patriotycznych wśród młodych ludzi oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny
– popularyzacja wiedzy o historii Polski i walki narodu o niepodległość, o odzyskaniu niepodległości oraz o najważniejszych postaciach, związanych z tym wydarzeniem i jego znaczeniu dla współczesnej historii Polski.

Temat/ technika

Temat konkursu można przedstawić w plastycznej kompozycji, w oparciu o symbole takie jak barwy narodowe, godło, flaga, daty, postacie, wydarzenia, z wykorzystaniem różnorodnych technik – rysunku, malarstwa, kolażu, grafiki komputerowej (z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, plastelina itp.). Nadsyłane prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4.

Warunki konkursu/ uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół z terenu gminy Łapy. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac.
Prace oceniane będą w kategoriach:

kat. 1/ 6 – 10 lat
kat. 2/ 11 – 13 lat
kat. 3/ 14 – 16 lat
kat. 4/ 17 – 19 lat.

Konkurs ma charakter indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane.

Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelnie wypełniona metryczką zawierającą (pobierz wzór plik.pdf):

– imię i nazwisko autora, wiek,
– nazwa szkoły,
– telefon kontaktowy do szkoły,
– imię i nazwisko nauczyciela.

Terminy

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15,
do dnia 26 października 2018 r.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 6 listopada 2018 r. na stronie internetowej Domu Kultury w Łapach: dklapy.pl
Podsumowanie konkursu połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się dnia 11 listopada 2018 r.
Prace nienagrodzone mogą być odebrane do końca grudnia 2018 r.

Nagrody:

Pula wszystkich nagród wynosi trzy tysiące złotych.

Uwagi końcowe

Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.
Nie zwracamy prac laureatom konkursu (nagrody, wyróżnienia, kwalifikacje do wystawy).  Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji oraz publikacji nadesłanych prac.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie !

Gminny Konkurs Plastyczny „Niepodległość oczami dzieci”

Podsumowanie sezonu artystycznego

Dnia 17 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prezentującej prace uczestników trzech pracowni działających przy Domu Kultury.

Prezentowane były różne techniki malarskie, modele latające i pływające.

Opiekunem pracowni plastycznej jest pani Ewa Stranc, pracownię malarstwa i rysunku prowadzi pan Dariusz Gumowski, modelarstwem zajmuje się pan Krzysztof Falkowski.

Zapraszamy od września do pracowni.