Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych

Dom Kultury w Łapach zakwalifikował się do udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie białostockim”, realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w bezpłatnych zajęciach on-line, których tematem przewodnim jest projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie uczyć się przy pomocy Internetu, gdzie szukać przydatnych i wiarygodnych materiałów oraz ćwiczeń. Poznają popularne platformy edukacyjne typu Canva, w których będą mogli stworzyć wyjątkowe plakaty, prezentacje, posty na Facebooka, quizy i minigry. Po skończonych zajęciach każde dziecko będzie bogatsze o praktyczną wiedzę na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający ukończenie warsztatów. Zajęcia planowo powinny rozpocząć się w październiku 2021 r. Odbywać się będą trzy razy w tygodniu od godz. 14:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Aby wziąć udział należy wypełnić Deklarację Uczestnika, dostarczyć do Domu Kultury ul. Główna 8, Łapy